Förra årets KM i luftvapenskytte regnade in. I år gör vi ett nytt försök och hoppas på bra väder.

Anmälan kan ske på lista i lokalen senast onsdag före mötet eller till kassören Börje Bäckman e-post: borje.backman@me.com alt tel 070 510 94 65 eller SMS