När:
7 juni, 2022 kl. 12:00
2022-06-07T12:00:00+02:00
2022-06-07T12:15:00+02:00
Var:
Skeppsholmen Stockholm
Agenda för stockhomsveckan med anledning av Marinens 500-årsjubileum.

stockholmsveckan
2022 kommer Sverige att vara värdnation för den
internationella marinövningen Baltops.
Mellan den 3-6 juni kommer deltagande fartyg att vara
förtöjda i Stockholm. Under dessa dagar kommer även en
rad aktiviteter att genomföras.
3 juni: Publikt event i Kungsträdgården.
6 juni: Sveriges nationaldag. Marinen medverkar i olika
högtider och festligheter.
7 juni: Marinens födelsedag. Avtäckning av
minnesmonument i Söderköping och Stockholm.
Salutskjutning kommer att genomföras.
https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/e54f1c7fc99140bbaa935cdee298c9cf/information_marinen_500_ar_webb.pdf