Kallelse till årsmöte

20 januari, 2022

Kallelse till årsmötet den 5 februari 2022 kl 14.00
Vi önskar alla en god fortsättning på det nya året och välkomnar Er tillbaka till
våra onsdagsträffar och andra aktiviteter under 2022.
Vår förhoppning är att vi ska kunna hålla oss till vårt planerade program och
aktiviteter, enligt bifogat programblad.
Som framgår av rubrik och bifogat program, kommer årsmötet att hållas den 5
februari kl 14.00 i Marinlokalen, med sedvanliga årsmötesförhandlingar och val
av ledamöter mm. Efter mötet kommer det att bjudas på förtäring med
smörgåstårta dryck etc.
Anmälan om närvaro anmäls enligt de uppgifter som återfinns på
programbladet.
Medlemsavgiften för 2022 föreslås till 300 kronor och 100 kronor för den som fyllt eller
fyller 85 år under året. Beloppet ska erläggas före utgången av februari 2002
(enligt stadgar) till bankgiro 600-8866 eller via swish nr 1235192885.

Med bästa FM-hälsningar
Styrelsen

ship helm

Senaste nyheterna

Föredrag av pensionerade leg sjuksköterskan Lasse Eriksson

Pensionerade leg sjuksköterskan Lars Eriksson besöker oss nu på onsdag den 22 mars han kommer  att berätta lite om vårdmuséet, samt om sin forskning på Stadsarkivet om den "tidiga ambulansverksamheten hos brandkåren", där det finns en massa spännande saker med både...

läs mer

Intervju – Allt för sjön

Erik och Janne intervjuades på torsdagen på Allt för sjön av Skärgårdsradion 90,2. Intevjuaren var Martin Loogna. https://on.soundcloud.com/NRmAsQb5j1MmyvRC8 https://on.soundcloud.com/NRmAsQb5j1MmyvRC8

läs mer

Ärtor med fläsk och pannkakor med sylt.

Den traditionella ärtsoppsmiddagen våren 2023 kommer att äga rum onsdagen den 15 mars kl 17.00 i Marinlokalen Slakterigatan 10, Västerås. Janne, Magnus och Sonja, kommer att servera ärtsoppa, samt nygräddade pannkakor med sylt och grädde, därtill dryck, samt kaffe med...

läs mer