Kallelse till årsmöte

20 januari, 2022

Kallelse till årsmötet den 5 februari 2022 kl 14.00
Vi önskar alla en god fortsättning på det nya året och välkomnar Er tillbaka till
våra onsdagsträffar och andra aktiviteter under 2022.
Vår förhoppning är att vi ska kunna hålla oss till vårt planerade program och
aktiviteter, enligt bifogat programblad.
Som framgår av rubrik och bifogat program, kommer årsmötet att hållas den 5
februari kl 14.00 i Marinlokalen, med sedvanliga årsmötesförhandlingar och val
av ledamöter mm. Efter mötet kommer det att bjudas på förtäring med
smörgåstårta dryck etc.
Anmälan om närvaro anmäls enligt de uppgifter som återfinns på
programbladet.
Medlemsavgiften för 2022 föreslås till 300 kronor och 100 kronor för den som fyllt eller
fyller 85 år under året. Beloppet ska erläggas före utgången av februari 2002
(enligt stadgar) till bankgiro 600-8866 eller via swish nr 1235192885.

Med bästa FM-hälsningar
Styrelsen

ship helm

Senaste nyheterna

Ärtsoppsmiddag den 16 mars

Ärtsoppsmiddag den 16 mars kl 17.00 Den traditionella ärtsoppsmiddagen våren 2022, kommer att äga rum onsdagen den 16 mars kl 17.00 i Marinlokalen Slakterigatan 10, Västerås. Våra klubbmästare Börje med hustru Annelie och Janne, ser till att vi också kommer att...

läs mer

Planering inför 5-kamp.

Onsdag den 23 mars träffas den som vill vara med på planeringen av femkampen i höst. Vi samlas kl 15.00 invid Mälarkrogen för att sen besikta tävlingsområdet. Efter utflykten beger vi oss till Marinlokalen för vidare diskussioner och planering. Alla som vill vara med...

läs mer

Landsortresan

Resan med HMS Jägaren Gålö till Landsort den 18 juni blev fort fullbokad. Vi har erbjudit tre st platser till LedR:s kamratförening som vi har ett mycket gott samarbete med. Men, det går fortfarande att anmäla sig till reservplatser om någon skulle lämna återbud. Här...

läs mer