Nationaldagsfirandet den 6 juni

29 mars, 2023

Flottans Män deltar i festtåget med en delegation.
Samling i Kungsträdgården 23-06-06 klockan 15.25
Festtåget startar klockan 16.15 och beräknas anlända till Skansen klockan 17.00
Vid ankomst till Hasselbacksporten stannar fanföraren och ytterligare tre personer för att senare delta i inmarschen på Sollidenscenen. Övriga i gruppen anvisas till reserverade åskådarplatser vid Sollidenscenen.
Nationaldagsfirandet i närvaro av kungafamiljen och representanter för riksdag och regering genomförs klockan 18.30 – 19.30
Som medlem i FM Stockholm får du en unik möjlighet att fira nationaldag och Sverige 500 år på Skansen. Tveka därför inte att anmäla dig till kansliet.
/ KHN

Senaste nyheterna

Kansliet sommarstänger

Tisdagen den 13 juni är sista öppethållandedag innan kansliet stänger för sommaren och åter öppnas tisdagen den 15 augusti. Vår e-postadress sthlm@flottansman.se kommer dock att bevakas under hela sommaren och hemsidan kommer att uppdateras med aktuell information. /...

läs mer

Kansliet stängt den 9 maj

Flottans Mäns riksårsmöte genomförs den 7 - 9 maj. Kanslipersonalen deltar vid riksårsmötet och kansliet är därför stängt den 9 maj. / KHN

läs mer

Nationaldagsfirande

I år avser vår förening att delta i nationaldagsfirandet genom att den 6 juni ingå i den procession med fanor som går från Kungsträdgården till Skansen och att efter ankomst delta i fanborgen vid Solliden. Anmäl dig till kansliet om du vill delta i FM grupp....

läs mer