Torsdagen den 24 februari : Soppkvällmed föreläsning av Magnus Rietz om Östersjöns fyrar. Onsdagen den 23 februari : Soppkväll

Måndagen den 7 mars : Styrelsemöte

Måndagen den 21 mars: Ålandskryssning med m/s Cinderella

Onsdagen den 30 mars : Årsmöte med årsfest