1950 talet

Den svenska flottan blomstrar den lilla kuststaden Norrtälje får flera besök av marinens fartyg..