1948 början

Köpman Gösta Almgren tog initiatv till bildande av föreningen i Norrtälje. En annons infördes i lokaltidningen och 32 personer träffades på Bergstugan i södra bergen, Minsveparen HMS Grönskär hade för detta tillfälle anlöpt till staden och bjöd nyblivna medlemmar på en åktur.