Flottans Män i Malmö Årsprogram

Här finner ni årets program vilket uppdateras löpande.

Våren 2022:

2022-02-28
Årsmöte

2022-03-28
Filmkväll med Försvarsmaktens reklamfilmer
Stefan Leo

2022-04-25
Finlands nutidshistoria
Mikael Westerberg 

2022-05-30
Bildvisning från långresan med HMS FYLGIA 1947-1948 och HMS GOTLANDS resa sommaren 1949
Hans Carlsson

 

Hösten 2022:

2022-08-29 Månadsmöte
Sillens betydelse för sjöfarten
Bengt Grip FM Trelleborg

2022-09-26 Månadsmöte
En teknisk ubåtsdoktors vardag
Sabine Alexandersson

2022-10-31 Månadsmöte
Bertil Palm visar bilder och berättar om fartyg som verkat i såväl civil som örlogsmarin tjänst

2022-11-28 Månadsmöte
Hans Carlsson ger en återblick på jubileum som hållits under senare år och visar film

2022-12-12 Månadsmöte
Julbord

Anmälan onsdagen före mötet om inget annat anges, senast klockan 21:00.
Anmälan är bindande!
Kennet Hultman: 040-42 12 18
Anmälan per e-post göres till: malmo (at) flottansman.se
Obs. I mailadressen, byt ut (at) till @

Allt eftersom vi haft mötena kan ni läsa om dem under Om föreningen/Verksamhetsberättelse.