Flottans Män i Malmö Årsprogram

Mötesdagar för 2023.
Föredragshållare är inte bestämt ännu.

Våren 2023:

2023-02-27 Årsmöte

2023-03-27 Månadsmöte
Stefan Leo berättar om 45-årsfirandet för hans Älvsnabbenresan 1977-78
M.m.

2023-04-24

2023-05-29

Hösten 2023:

2023-08-28

2023-09-25

2023-10-30

2023-11-27

2023-12-11 Julbord

Anmälan onsdagen före mötet om inget annat anges, senast klockan 21:00.
Anmälan är bindande!
Kennet Hultman: 040-42 12 18
Anmälan per e-post göres till: malmo (at) flottansman.se
Obs. I mailadressen, byt ut (at) till @

Allt eftersom vi haft mötena kan ni läsa om dem under Om föreningen/Verksamhetsberättelse.