Flottans Män i Malmö Årsprogram

Här finner ni årets program vilket uppdateras löpande.

Våren 2022:

2022-02-28 Årsmöte

2022-03-28 Månadsmöte

2022-04-25 Månadsmöte

2022-05-30 Månadsmöte

Hösten 2022:

2022-08-29 Månadsmöte

2022-09-26 Månadsmöte

2022-10-31 Månadsmöte

2022-11-28 Månadsmöte

2022-12-12 Månadsmöte

Anmälan onsdagen före mötet om inget annat anges, senast klockan 21:00.
Anmälan är bindande!
Kennet Hultman: 040-42 12 18
Anmälan per e-post göres till: malmo (at) flottansman.se
Obs. I mailadressen, byt ut (at) till @

Allt eftersom vi haft mötena kan ni läsa om dem under Om föreningen/Verksamhetsberättelse.

body of water during golden hour

Kalendarium