Historia

Stadsjagaren HMS Malmö. Var i tjänst mellan 1939 – 1964.

 

FLOTTANS MÄN i MALMÖ bildades fredagen den 29 januari 1937

Detta på initiativ av direktör G.O. Lange. Föreningsbildare var direktör G.O. Lange, sjökapten B.P. Persson, kontorist A.G. Åkesson, styrman A.E. Persson, dykare O.W. Jönsson, hamnroddare A.W. Persson, skeppsmäklare H. Sandström, kapten M. Cleve, direktör O.K. Larsson, sjökapten J. Sjölund, sjökapten A.W. Welander, stationsskrivare B. Carlheim samt ingenjör E. Karlsson.

Första allmänna mötet hölls i Siriusordens lokaler den 2 april samma år:

Vid det mötet valdes första styrelsen som kom att bestå av direktör Lange som blev ordförande, kapten Cleve som blev vice ordförande, köpman Gundersen som blev sekreterare, kamrer Pettersson som fick bli kassör, övermaskinist Bergqvist, verkmästare Persson, chaufför Nilsson samt tulltjänsteman Ohlin. Man kunde vid detta sammanträdet konstatera att ”glädjen var stor och allmän över att tillfälle givits forna vapenkamrater att, efter lång tids sökande, åter komma tillsammans för att uppleva minnen från kanske länge sedan flydda dagar”.

Vid 1937 års utgång hade Malmöavdelningen 134 medlemmar, och under de följande åren ökade medlemsantalet stadigt.

Klicka här för att läsa Årsberättelsen för 1937.

Under ofredsåren, 1939-45 ökade medlemsantalet till ca 400 för att efter krigsslutet sjunka till ca 250.

1947 hade man tioårsjubileum. Vid det tillfället så överlämnades ordförandeklubban till kommendörkapten Magnus Cleve som lade ner ett hårt arbete på att få övningsskeppet Jarramas till Malmö. Detta arbete misslyckades dock och Jarramas hamnade sedermera i Karlskrona där hon ligger vid Marinmuseum.

1954 skriver man att ”dragspelsmusik, sång och historieberättande är bestående ingredienser på träffarna” och lite av detta gäller fortfarande vid dags datum, 2001. Framförallt historieberättandet. Sant eller starkt kryddat spelar ingen roll, roligt är det i alla fall. Och, vad viktigast är, föreningen lever fortfarande.

 

The Swedish Navy League in Malmö
The Swedish Navy League inSweden, the national association, was founded in 1935. At the initiative of director G.O. Lange Flottans Män i Malmö / The Swedish Navy League in Malmö was founded on Friday the 29 of January 1937. As a local detachment too the national association, Malmö is detachment number 12. The men that started the local detachment were Director G.O. Lange, Master Mariner B.P. Persson, Clerk A.G. Åkesson, Mate A.E. Persson, Diver O.W. Jönsson, Harbouroarsman A.W. Persson, Shipbroker H. Sandström, Captain M. Cleve,Director O.K. Larsson, Master Mariner J. Sjölund, Master Mariner A.W. Welander, Stationclerk B. Carlheim and Engineer E. Karlsson.

The first public meeting was held at The Sirius order, the second of April the same year. At that meeting the first committee was elected, which consisted ofdirector G.O. Lange as chairman,CaptainM. Cleve as vice Chairman, Tradesman Gundersen as secretary, Accountant Pettersson as treasurer and chief engineer Bergqvist, Overseer Persson, chauffeur Nilsson and Customs Officer Ohlin.

At this meeting it was noted that ” there was great joy for the opportunity that was given to former Brothers in Arms, after a long time of searching, to once again come together and experience memories from those days from long ago”

FM logo

Kalendarium

aug
26
mån
2024
18:30 Månadsmöte 2024-08-26
Månadsmöte 2024-08-26
aug 26 kl. 18:30 – 22:00
Månadsmöte augusti. Föredragshållare ej bestämd.
sep
30
mån
2024
18:30 Månadsmöte 2024-09-30
Månadsmöte 2024-09-30
sep 30 kl. 18:30 – 22:00
Månadsmöte september. Föredragshållare ej bestämd.
okt
28
mån
2024
18:30 Månadsmöte 2024-10-28
Månadsmöte 2024-10-28
okt 28 kl. 18:30 – 22:00
Månadsmöte oktober. Föredragshållare ej bestämd.
nov
25
mån
2024
18:30 Månadsmöte 2024-11-25
Månadsmöte 2024-11-25
nov 25 kl. 18:30 – 22:00
Månadsmöte november. Föredragshållare ej bestämd.
dec
16
mån
2024
18:30 Julbord 2024-12-16
Julbord 2024-12-16
dec 16 kl. 18:30 – 22:00
Julbord 2024! Föredragshållare ej bestämd.