Månadsmöte 29 maj 2023.
Mikael Westerberg föredrag om ”Piraten till sjöss!”
Ingela Lind & Per Thaagaard informerar om ”Vad står SVF för och vad har Fredsbaskrarna Skåne för sig.”