Om föreningen

Flottans Män är föreningen för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan. Flottans Män värnar om det goda kamratskapet mellan oss som tidigare har tjänstgjort i Marinen och om den gemenskap som finns mellan oss och dem som nu tjänstgör. Vi bidrar till att hålla Marinens traditioner levande och till att sprida information om Marinen och dess verksamhet. Vi träffas kring vårt gemensamma intresse och har trevligt tillsammans.

Föreningen bildades 1935 och har idag ca 3 500 medlemmar fördelade på 25 lokalföreningar.

Kristianstads Lokalförening har funnits i 35 år och vi håller till i Gamla Soldathemmet på Näsby.

Flottan Män Kristianstad  GRUNDADES 1973 11 01

Hoppas du finnar ett intresse att vara med i Flottans män och kontakta oss gärna för ytterligare frågor.

black and white sailboat in body of water during sunset