Bli medlem

För att uppfylla kraven för medlemskap fordras att du tjänstgjort i Marinen eller fortfarande tjänstgör som värnpliktig eller anställd; menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse.
Ett starkt intresse och engagemang för marinen och för de tre ledorden Kamratskap, Örlogstradition och Sjöförsvar kan också meritera och kan ge medlemskap.

Har du frågor härom så tveka inte att höra av dig.