Föreningen ”vilar”

FM Kristianstad har administrativt gått samman med Flottans Män i Karlshamn. Det innebär att medlemshantering, uppbörd av medlemsavgifter, m.m. sköts av föreningen i Karlshamn. Gruppen i Kristianstad kommer dock även i fortsättningen att bedriva viss verksamhet på...

För 500 år sedan

För 500 år sedan köpte Gustav Vasa ett antal krigsfartyg från Lubeckarna för att besegra den danska kungen som satt i den svenska huvudstsden. Detta är starten på den svenska Flottan/Marinen...