Styrelse

Ordförande
Roger Karlström
Tel: 073-410 24 55

Vice ordförande
Bengt Randevåg
Tel: 070-312 01 77

Bertil E

Sekreterare  
Bertil Eriksson
Tel:

070 877 90 65 

Kassör, It-ansv

Tommy Lindqvist
Tel: 070-554 34 65

Klubbmästare
Ove Strömberg
Tel: 070-885 65 42

Ledamot
Leif Mähler
Tel: 070-314 15 20

 Ledamot
Hans Olsson
Tel: 070-302 66 10

 

Foto Kommer

Suppleant 
Björn Skoglund
Tel: 070-571 37 87


Suppleant
Bert Skoglund
Tel: 070-376 64 98

Foto kommer

Revisor
Hans Wiklander
Tel: 070-696 36 99

Revisor
Ingemar Ljunggren
Tel: 070-327 25 20

Valberedning
sammankallande
Anders Näslund
Tel: 073-069 10 36

Foto kommer

Valberedning
Göran Hagfors
Tel: 072-5074468

Valberedning
Uno Gradin
Tel: 070-333 37 88