Om föreningen

 

Härnösandsföreningen
Fredagen den 30 november 1990 samlades ett trettiotal män på Marinmässen MKN för att bilda lokalföreningen Flottans Män i Härnösand.
Ett femtontal av dessa är medlemmar i Flottans Män Sundsvall, men bosatta i Härnösand. En interimsstyrelse valdes. Den församlade skaran f.d. värnpliktiga, aktiva, reservare, lotsar, kustbevakare samt andra intresserade av marin verksamhet och sjönäring deltog.

Gamla kanslihuset där vi kan hålla våra träffar

Det första årsmötet hölls 1991 i närvaro av riksförbundets ordförande amiral Ola Backman, chefen för Norrlandskustens Marinkommando Överste 1 Ulf Rubarth, Kustbevakningens regionchef Jan Widmark samt ordf. för Sundsvalls FM Sten Östman. Alla lyckönskade den nybildade föreningen och överlämnade gåvor, bl.a. en handgjord ordförandeklubba tillverkad av den sjömaningskunnige Ölund från Luleå. Vid detta första årsmöte redovisades ett 75-tal medlemmar.

 

 

FM logo

Kalendarium

dec
3
lör
2022
17:00 Lillejul
Lillejul
dec 3 kl. 17:00 – 23:00
Lillejul av webbexperterna | 16 november, 2022 Flottans Män i Härnösand välkomnar sina medlemmar med damer, fästmöer, sambos, etc, etc att fira Lillejul.Läs mer. .