Kalendarium för 
Flottans män Härnösand 2022.

 

Besök på kustbevakningen 5 maj.