Torsdagen 14 mars Årsmöte med ärtsoppa.

Vi håller till i Marinmässen f. detta KA 5 och Bion öppnar kl. 17.30. Årsmötet cirka 18.00

Välkomna.

Kom ihåg att anmäla till listhållare.
(annars räcker inte ärtsoopan)