Marinstugan, Dragvägen, 302 90 Halmstad

Tfn 035 777 73 87 (telefonsvarare)

E-post: halmstad@flottansman.se

Postgiro: 26 32 56 – 0

Vi samarbetar med Folkuniversitetet