HMS Småland

Inget örlogsfartyg är döpt till HMS Växjö, vilket är förståeligt. För att få ett örlogsfartyg döpt efter en stad eller landskap behöver nog det geografiska namnet på något sätt anknyta till havet vilket inte Växjö men däremot Småland gör. HMS Småland hette en jagare som en gång fick namn efter landskapet Småland. Många är de sjömän som tjänstgjort ombord. Även många smålänningar varav en del är medlemmar i vår förening. Den som vill kan beskåda HMS Småland på Maritiman i Göteborg. Där kan man även gå ombord på ubåten Nordkaparen m.fl. örlogsfartyg. Tillsammans med HMS Halland som systerfartyget hette var de under en tid de största jagarna i vår flotta. 
De nya A-26 ubåtarna döps till HMS Blekinge och HMS Skåne. Idag finns även en ubåt som är döpt till HMS Halland. Det vore inte fel om nästa ubåt fick heta HMS Småland om det nu blir någon nästa.

HMS Småland (J19) var en jagare i svenska flottan som sjösattes den 23 oktober 1952. Fartyget var det andra fartyget i Halland-klassen, där även HMS Halland ingick. Halland-klassen var den största och mest slagkraftiga jagarklassen som någonsin ingått i den svenska flottan.

Allmänt
Typ:                            Jagare
Klass:                         Halland-klass
Fartygsnummer:      J 19

 

Historik   Tekniska data  
Byggnadsvarv Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB Längd 121 meter
Kölsträckt 1951 Bredd 12,6 meter
Sjösatt 23 oktober 1952 Djupgående 4,24 meter
I tjänst 12 januari 1956  Deplacement 3344 ton
Utrangerad 1 juli 1984  Maskin 2 x de Laval ångturbiner 58 000 hk
Öde Museifartyg i Göteborg. Kraftkälla Ångturbin
    Fart 37 knop
    Besättning 259 man

 

Bestyckning      
Huvudartilleri 2 x 2 12 cm akan M/50 Ubåtsjaktvapen 2 x 37,5 cm aurakpjäs M/50
Sekundärartilleri 1 x 2 57 mm lvakan M/50 Minor 58 st minor, även sjunkbomber
Luftvärnsartilleri 6 x 1 40 mm lvakan M/48E Övrigt 1 x 2 Lavettage för Robot 08
Torpeder 8 x Tuber m/30 för Torped 61 Helikoptrar Helikopterplattform