Torsdagen den 16 maj klockan 12.30 – 16.00 besöker vi Skeppsholmen
Under ledning av Per-Erik Tibblin gör vi en vandring längs Skeppsholmens kajer och beser de segelfartyg som ligger förtöjda där. Samling vid Brofästet, Skeppsholmsbron klockan 12.30.
Anmäl närvaro senast den 14 maj.