Ny rutin för betalning av medlemsavgifter från år 2024

25 november, 2023

Från och med nästa år förändras rutinerna för utskick, betalningsmarkering och bokföring av medlemsavgifter till Flottans Män i Stockholm.
Efter årsskiftet kommer du att få en faktura från Flottans Män genom MyClub, som är det företag som under många år hyst vårt medlemsregister på sina servrar. Fakturan skickas med e-post om du har lämnat en e-postadress och postalt om vi saknar e-postadress.
Fakturan hanteras lika bra i en mobiltelefon som i en dator. När du fått den klickar du på det blå fältet med texten ”Till betalning”. Då öppnas en vy där du kan välja mellan att betala 250 kronor med Swish eller Plusgiro. Efter att ha gjort ditt val signerar du med Bankgiro. Skulle betalning inte ha kommit in på förfallodatum skickas automatiskt en påminnelse ut.
När fakturan har betalats kommer årets medlemsavgift automatiskt att noteras i medlemsregistret och en fil från banken exporteras till vårt bokföringsprogram. Därigenom minimeras risken för fel och många arbetstimmar sparas när betalningen inte längre behöver skrivas in manuellt i medlemsregistret och därefter bokföras.
Medlemsavgiften är 250 kronor och det är det belopp du betalar om du väljer betalningsmetoden Swish i appen. Det finns alltså inte längre någon möjlighet att avrunda uppåt och lämna ett bidrag till Tratten, Föreningen eller Tidskriften om du väljer detta betalningsalternativ.
Väljer du istället att betala fakturan med Plusgiro kan du skriva ett valfritt belopp överstigande 250 kronor. Det överskjutande beloppet kommer då automatiskt att bokföras på bidragskontot för Föreningen/Tratten.
Därutöver finns som tidigare möjlighet att ge ett bidrag till Föreningen/Stora Tratten genom en separat inbetalning på valfritt belopp. Genom att göra insättningen till Swish 123 449 22 11 kan du i meddelandefältet skriva t.ex. ”Bidrag Tratten” eller ”Bidrag föreningen”.
Om du senare väljer att betala ditt bidrag direkt till föreningens Plusgiro 35 80 22 – 2 går din inbetalning till det gemensamma bidragskontot Föreningen/Tratten. Det går nämligen inte längre att på betalningsavin skriva ett meddelande. Vill du speciellt destinera ditt bidrag till föreningen eller till Tratten är det bara genom Swish detta är möjligt.
Bidrag till tidskriften Flottans Män betalar du direkt till riksförbundets Plusgirokonto 5 88 19 – 4. Betalningen märks ”Tidskriftsfonden”.
Skattmästaren

Senaste nyheterna

Inbetalningar till Flottans Män Stockholm

Inbetalningar till föreningen ska göras till bankgiro 827-7071. Föreningens plusgirokonto 358022-2 används för medlemsavgifter och man kan inte skriva något annat än ett OCR-nummer i meddelandefältet. Eftersom bokföring görs maskinellt läses inte eventuell annan text...

läs mer

Problem med OCR-betalningar

Vi är nu i full gång med det nya systemet för inbetalning- och bokföring av medlemsavgifterna. Vissa medlemmar får dock ett felmeddelande när de anger OCR-numret i betalningsfältet. Felet beror på en inställning hos Nordea. I avvaktan på att banken löst problemet kan...

läs mer

Fakturorna har distribuerats

Föreningens nya rutin för medlemsavgifter har nu tagits i skarp drift. Som medlem bör du ha fått en faktura via e-post och om du saknar e-post är den på väg i ett vanligt brev. Tänk på att du utöver medlemsavgiften kan lämna ett ekonomist bidrag till Stora Tratten...

läs mer