Knopar stek

30 augusti, 2022

Under höst och vinter kommer af Chapman genomgå nästa renoveringsfas. Fartyget kommer att ligga kvar vid Skeppsholmen, men vara stängt för allmänheten. Vår arbetsgrupp Knopar & stek kommer därför att samlas i Drottning Victorias Örlogshem, plan 5, från och med torsdagen den 13 oktober 2022 klockan 10.00. Du som tycker att det är roligt att jobba med sjömaningsarbeten är varmt välkommen att ansluta till gruppen. / P-E Tibblin

Senaste nyheterna

Kansliet åter öppet efter sommaruppehållet

Flottans Mäns kansli är från den 16 augusti åter öppet tisdagar mellan klockan 09.00 -- 16.00. Välkommen upp på en kopp kaffe klockan 12.30, passa på att köpa någon föreningsartikel och du som ännu inte hämtat ditt exemplar av bokverket Vår Marin 500 år - gör det...

läs mer

Kansliet sommarstänger

Tisdagen den 7 juni är sista öppethållandedag innan kansliet stänger för sommaren och åter öppnas tisdagen den 16 augusti. Vår e-postadress sthlm@flottansman.se kommer dock att bevakas under hela sommaren och hemsidan kommer att uppdateras med aktuell information. /...

läs mer

Örlogsbesök till Stockholm

Den tredje juni kommer ca 40 örlogsfartyg från olika nationer att förtöja runt om i Stockholm med anledning av att den årliga marinövningen Baltops (Baltic operations) i år kommer att inleda övningen med samling och ordergivning i Stockholm.

läs mer