Kansliet sommarstänger

18 maj, 2022

Tisdagen den 7 juni är sista öppethållandedag innan kansliet stänger för sommaren och åter öppnas tisdagen den 16 augusti. Vår e-postadress sthlm@flottansman.se kommer dock att bevakas under hela sommaren och hemsidan kommer att uppdateras med aktuell information.
/ KHN

Senaste nyheterna

Örlogsbesök till Stockholm

Den tredje juni kommer ca 40 örlogsfartyg från olika nationer att förtöja runt om i Stockholm med anledning av att den årliga marinövningen Baltops (Baltic operations) i år kommer att inleda övningen med samling och ordergivning i Stockholm.

läs mer

af Chapman “kommer hem”

Under morgonen den 4 april kommer af Chapman bogseras från Beckholmen till sin ordinarie förtöjningsplats vid Skeppsholmen. För att fira detta kommer hon att föra stor flaggning under färden. / KHN

läs mer