Medlemsavgift för år 2022

5 januari, 2022

Det är nu dags att betala årets medlemsavgift och den är i likhet med föregående år 225 kronor.
Betala till vårt Plusgirokonto 35 80 22 – 2 eller till Swish 123 449 22 11.

(Om du betalar nu ska du bortse från den betalningsanmaning som sänds till alla medlemmar vid mitten av januari)

Senaste nyheterna

Kansliet sommarstänger

Tisdagen den 7 juni är sista öppethållandedag innan kansliet stänger för sommaren och åter öppnas tisdagen den 16 augusti. Vår e-postadress sthlm@flottansman.se kommer dock att bevakas under hela sommaren och hemsidan kommer att uppdateras med aktuell information. /...

läs mer

Örlogsbesök till Stockholm

Den tredje juni kommer ca 40 örlogsfartyg från olika nationer att förtöja runt om i Stockholm med anledning av att den årliga marinövningen Baltops (Baltic operations) i år kommer att inleda övningen med samling och ordergivning i Stockholm.

läs mer