Om föreningen

green trees on cliff

Vår Klubbstuga… Gamla hamnkaptens bostaden

Förenigen startades 2006-05-16, här är protokollet.
FLOTTANS MÄN   Karlstad Värmland
Minnesanteckning från möte nr 1 2006-05-16
Närvarande: Göte Rahm,Roger Sundberg, Tom Thörn, Stig Friberg samt Conny Isebark
Syftet med mötet var att i Karlstad starta Flottans Män i Karlstad. Vi som var närvarande började med att presentera oss för varandra och redovisade därvid våra militära och civila verksamheter. Under redovisningen fann vi många anknytningar till gamla vänner och bekanta.
Mötet beslöt att ingå medlemskap i Flottans Mäns Riksförbund under namn Flottans Män i Karlstad – Värmland.
Närvarande var överens om att sprida informationen om FM via mun mot mun metoden.
Nästa möte den 26 september kl 1700. Plats meddelas senare.
Mötet valde följande interimsstyrelse:
Göte Rahm till ordförande
Roger Sundberg till kassör
Stig Friberg till sekreterare
Karlstad juni 2006