Öppet styrelsemöte 21.9.22. 12:00 på Sofiehof. Anmälan till Leif senast 19.9.

4 april, 2022

TID: Onsdagen 21 september kl. 12:00

PLATS: Hotel Savoy Brunnsgatan 13 Jönköping

Vi börjar med gemensam lunch därefter parentation för vår avlidne ordförande Sjökapten Måns Sunesson

Välkomna!

Anmälan senast måndagen 19 september till:
Leif Aljerd
leif.aljered@gmail.com
070-877 44 12

DAGORDNING:

1. Öppnande av mötet. Godkännande av dagordningen

2. Kallelsens godkännande. Närvaro prickas för i matrikel

3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet

4 Genomgång av föregående mötesprotokoll

5 Rapport från kassören

6 Rapport från Webmaster 7 Val av vice ordförande ( Ordförande till årsstämman 2023 ) 8 Diskussion om verksamheten under hösten 2022 och våren 2023 9 Övriga frågor

10 Nästa sammankomst

11 Mötets avslutande

Senaste nyheterna

SOS inkl. trolsk båttur med ” John Bauer II”

Båttur * Snaps Ost och Sill * God stämning * En god historia som föder flera * Sånger och ballader. Månne Evert Taube som fordom gästade Flottans Män i Jönköping hedras. Till den här kvällen är också respektive mycket välkomna. Datum: Torsdagen 15 juni 2023 Tid: 17:00...

läs mer