Öppet styrelsemöte 21.9.22. 12:00 på Sofiehof. Anmälan till Leif senast 19.9.

4 april, 2022

TID: Onsdagen 21 september kl. 12:00

PLATS: Hotel Savoy Brunnsgatan 13 Jönköping

Vi börjar med gemensam lunch därefter parentation för vår avlidne ordförande Sjökapten Måns Sunesson

Välkomna!

Anmälan senast måndagen 19 september till:
Leif Aljerd
leif.aljered@gmail.com
070-877 44 12

DAGORDNING:

1. Öppnande av mötet. Godkännande av dagordningen

2. Kallelsens godkännande. Närvaro prickas för i matrikel

3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet

4 Genomgång av föregående mötesprotokoll

5 Rapport från kassören

6 Rapport från Webmaster 7 Val av vice ordförande ( Ordförande till årsstämman 2023 ) 8 Diskussion om verksamheten under hösten 2022 och våren 2023 9 Övriga frågor

10 Nästa sammankomst

11 Mötets avslutande

Senaste nyheterna

Inbjudan till SOS i Domsand

SOS Flottans män Jönköping kallar. Kom För gemenskap och trevnad till Domsands Båtklubb torsdag 13 juni kl. 16.00. Traditionsenligt celebrerar vi midsommartidens ankomst med SOS i Båtklubbens lokaler. Program : Smör ost och sill serveras till ett pris av 100 :- per...

läs mer