Föreningens program 2023

Klubbaftnarna är på måndagar kl 18.00 i Marinstugan på Tändsticksvägen om inget annat anges.
Information ges även genom annonsering i VT under ”Föreningar”. Programmet kan, vid behov, komma att ändras.

Anmälan om deltagande görs till Ingegerd Rocén tfn: 070-091 84 60, e-post: ingegerdrocen@telia.com
eller Åke Revelj tfn: 079-341 14 26, e-post: akerevelj@hotmail.com

     

Våren -23  
16/1 Information från Västervik Miljö & Energi – Mikael Nyman ger  tips & råd om man kan spara in på sin elanvändning.
20/2  Filmafton – Västervik åren 1957 – 1967.
20/3  Årsmöte – Verksamhetsåret 2022.
17/4 Skärgården – Jan Askteg berättar om Västerviks skärgård.
20/5 Vårlunch – Årets vårlunch har vi förlagt till Marinstugan, kl 13 (lördag).
   
Hösten -23  
21/8 Lotseriets uppkomst i våra vatten – Anders Berg från Figeholms Sjöfartsmuseum berättar historien kring lotsverksamheten i vår närmiljö.
18/9 Aquavillorna & Pampasområdet – Richard Bergström grundare av Pampasområdet berättar om sin verksamhet.
16/10 Kommunens planer för Tändsticksområdet – Ansvarig(a) från kommunen ger oss en inblick i beslutade- & framtida planer för området kring ”Tändstickan”.
2/12 Julbord – Traditionsenligt julbord på Hornsvägen i Västervik, kl 16.00 (lördag).