Föreningens program 2022

Klubbaftnarna är på måndagar kl 18.00 i Marinstugan på Tändsticksvägen om inget annat anges.
Information ges även genom annonsering i VT under “Föreningar”.

Anmälan om deltagande görs till Ingegerd Rocén tfn: 070-091 84 60, e-post: ingegerdrocen@telia.com
eller Åke Revelj tfn: 079-341 14 26, e-post: akerevelj@hotmail.com

       HÖSTEN

22/8 Figeholms skutmuseum – Anders Berg
19/9 Skärgården – Jan Asketeg
24/10 Östersjöns ekologi – Markus Nord
4/12 (sönd) Jullunch