Aktiviteter/Program

HÖSTEN 2022 – PROGRAM

ONSDAGEN DEN 24 AUGUSTI – Utflykt

Vi träffas kl 11.00 på Marinstugans parkering och samåker till
Billdals Park. Parken är ett populärt friluftsområde och lättillgänglig
för promenader. Silva som känner till trakten kan guida oss och berätta
om den vackra byggnaden. Lunch äter vi hos Systrarna Werner.
Bindande anmälan till Ulla Martell 0707-36 40 08 senast 17 augusti.

TORSDAGEN DEN 15 SEPTEMBER KL 12.00

Vi startar sånggruppen för höstterminen. Kom med och sjung!
Gamla som nya deltagare är välkomna. Anmälan till Anita Janevik
Tfn 0702-44 43 20.

ONSDAGEN DEN 28 SEPTEMBER KL 18.30

Klubbafton med lätt förtäring. Pris 75 kr
Föredrag: Åsa Lilliestam från Sjöfartsmuseet berättar om
”Krogar och busliv i Majorna på 1800-talet”.
Bindande anmälan senast 21 september till Silva Andersson
0739-72 55 32. Tag med vinst till lotteri.

ONSDAGEN DEN 26 OKTOBER, OBS KL 15.00

Eftersom det finns önskemål om att tidigarelägga våra möten, träffas
vi denna gång redan på eftermiddagen. Musikunderhållning.
Lätt förtäring pris 75 kr. Bindande anmälan till Silva Andersson, 0739-72 55 32
senast 19 oktober. Tag med vinst till lotteriet!

ONSDAG DEN 30 NOVEMBER KL 18.30

Höstsupé med uppvaktning av jubilarer och musikunderhållning.
Pris: 150 kr. Bindande anmälan enligt ovan senast 23 oktober.
Tag med vinst till lotteriet.

ONSDAG 7 DECEMBER OBS KL 15.00

Julmys = lätt jullunch med glögg, skinka och gröt m m. Pris 100 kr
Lotteri på medhavda vinster. Bindande anmälan senast 1 december enligt ovan.