När:
25 augusti, 2022 kl. 18:00 – 21:00
2022-08-25T18:00:00+02:00
2022-08-25T21:00:00+02:00

Föredragshållare; Konteramiral Thomas Engewall, tills helt nyligen stabschef på Försvarets Materielverk.
Thomas hälsas varmt välkommen åter till Göteborg (Chalmerist och skeppsbyggare) men främst som ny Riksordförande för Flottans män.

Marinens utveckling de närmaste tio åren samt att Thomas kommer att tala om sig själv och sin syn och roll som ordförande på Flottans män och dess framtid. Frågestund kommer att hinnas med.