Vi startar sånggruppen för höstterminen. Kom med och sjung!
Gamla som nya deltagare är välkomna. Anmälan till Anita Janevik
Tfn 0702-44 43 20.