Klubbafton med lätt förtäring. Pris 75 kr
Föredrag: Åsa Lilliestam från Sjöfartsmuseet berättar om
”Krogar och busliv i Majorna på 1800-talet”.
Bindande anmälan senast 21 september till Silva Andersson
0739-72 55 32. Tag med vinst till lotteri.