Det blir musikunderhållning denna afton. Tag med vinst till lotteriet!
Lätt supé, öl/vatten, kaffe och kaka. Pris: 75 kr
Anmälan senast den 19 januari till Silva Andersson, 0739-72 55 32

Frågor och motioner till årsmötet kan lämnas denna dag.