Vi träffas kl 11.00 på Marinstugans parkering och samåker till
Billdals Park. Parken är ett populärt friluftsområde och lättillgänglig
för promenader. Silva som känner till trakten kan guida oss och berätta
om den vackra byggnaden. Lunch äter vi hos Systrarna Werner.
Bindande anmälan till Ulla Martell 0707-36 40 08 senast 17 augusti.