Vi söker M 20 besättning 1943

10 februari, 2023

Föreningen M 20 håller tillsammans med Sjöhistoriska museet på att ta fram en utställning ”Flykten över Öresund” om räddningen av 7 000 danska judar över Öresund hösten 1943. Under några stormiga veckor i oktober korsade tusentals människor Öresund. Många danskar riskerade sina liv för att hjälpa till. På den svenska sidan mötte Svenska Flottan upp och hjälpte dem till trygg hamn. Genom M 20:s loggböcker vet vi att ett hundratal flyktingar räddades ombord på M 20.
Den mobila utställningen kommer tas med ombord på M 20 vid vår resa till Öresund i sommar. Vi söker nu information om de besättningsmedlemmar som tjänstgjorde på M 20 hösten 1943. Känner du till någon av dessa personer eller deras efterlevande, eller om du har andra minnen eller berättelser från denna spännande tid, så hör av dig till Anders Torelm med e-post till kontakt@minsveparen.se

Senaste nyheterna

När kriget kändes nära

Den 5 februari kl.10.30 i Kajutan håller Bertil Lundvall ett miniföredrag om några händelser i Bjäre under slutet av andra världskriget; bombplan från de allierade som störtade 1944 och 1945 i Bjärebygden.

läs mer

Föredrag om Ubåtsvapnet

I slutet av februari kommer Hans Carlsson, "Ubåtshasse", från Malmö att hålla föredrag om Ubåtsvapnet. Plats: Kajutan, Östergatan.

läs mer

Föredrag på Flygmuseet

Flottans Män Ängelholm är medarrangör till ett föredrag på Ängelholms Flygmuseum den 19 januari kl. 19.00–21.00. Lokal: Föreläsningssalen, Ängelholms Flygmuseum. Föranmälan senast den 14 januari. Mj Roger Djupsjö berättar i föreläsningen om sina erfarenheter av...

läs mer