Styrelsen för Flottans Män Växjöavdelningen 2018:

Ordförande Sten Svensson 0470-811 74 073-759 28 36
v. ordförande Leif Carlsson 0470-227 57 070-316 35 74
Sekreterare Annelie Sandgren 0472-420 66 070-424 91 59
Kassör Kjell Sandgren 0472-420 66 073-953 37 77
Ledamot Ove Engqvist 0470-298 61  
Ledamot Alf Hedebäck    
Ledamot Lennart Friberg 0470-239 29  

  Övriga funktionärer

Klubbmästare Bertil Thuresson 0470-77 81 42   
v. klubbmästare Leif Carlsson 0470-227 57 070-316 35 74
Revisor Kurt Olsson    
Revisor Benny Walldoff    
Ersättare Bengt Carlsson    
Valberedning Lennart Salomonsson 0474-330 38 070-541 86 66
  Anders Karlsson    
Webbmaster Greger Johansson   0709-92 97 92