Flottans Män i Växjö

Vi är en förening för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan. I Sverige är vi 4 000 medlemmar i 26 lokalföreningar. För att bli medlem fordras att du antingen har tjänstgjort i Marinen eller fortfarande är i tjänst, antingen som värnpliktig eller anställd. Menig eller officer, man eller kvinna, ung eller gammal – det har ingen betydelse, alla är lika välkomna.

Här kan du se programmet för 2020 »»»»

Växjöavdelningen av Flottans Män bildades 1947. Vi har gått igenom protokollen från de första 50 åren och här kan du läsa en sammanfattning av aktiviteter och beslut under denna period i Kamratbladet nr 1, 2 och 3 2014. Kamratbladet som PDF hittar du här »»»»