Flottans Män Västervik

Välkommen till kamratföreningen Flottans Mäns lokalförening i Västervik.
Vi träffas i Marinstugan på Kulbacken. Oftas sista måndagen i månaden, se vårt kalendarium.

Vi hyr ut stugan till medlemmar och andra intressenter, stugan rymmer max  40 personer.

Kontkta Birgitta och Åke Revelj  e-post akerevelj@hotmail.com /079-3411426 alt 070-6531107