Tårta. 

Flottans Män 30 år

Det började i april 1982.

Sölve Andersson pratade med några kompisar om att starta en av delning av Flottans Män i Västervik. När kompisarna höll med, så satte han in en annons i Västerviks-Tidningen med ett upprop till intresserade. Han fick 18 svar. Så tillskrev han Riksförbundet och frågade om det var möjligt att starta en förening i Västervik. Sölve fick ett entusiastiskt svar. Den 18 maj träffades de och bildade en interimsatyrelse. Nils Mattsson valdes till ordförande ock Nils Tell som vice. Sekreterare blev Gunnar Lindestrand och till klubbmästare valdes Holger Wallin. Upphovmannen Sölve Andersson, tog hand om pengarna som kassör.Årsavgiften var 50 kronor, varav 15 kronor gick till riksföreningen.

Första allmänna mötet mötet hölls hemma hos klubbmästaren Holger Wallin på Östra Kyrkokatan 47. Därefter träffas Flottans Mäns Västerviksavdelning i Västerviks Segelsällskaps klubbrum på baksidan av restaurang slottsholmen. Tre medlemmar som var med från början, var Bo Svenvik, Per-Olof Sörskog och Birger Rydberg.

person   Bo Svenvik     person      Birger Rydberg

 På mötet den 29 oktober 1983. invaldes CG Roos, Sture Looströmoch Karl-Erik Johansson CG hade ett inte förakligt politiskt inflytande, han var ju kommunalråd och han kämpade för att föreningen skulle få en egen lokal. Som ni vet så lyckades vi få ta hand om "Kuskstugan". Den flyttades till en bättre belägenhet och döptes om till Marinstugan. Med förenade krafterhar vi tillfört den ansenliga värden och är en förnämlig möteslokal för vår verksamhet. En lokal som för övrigt är efterfrågad av många andra föreningar. Sture Looström blev så småningom ordförande i föreningen och efterträddes av Carl-Erik Edström. Ja, det var så det började. Idag är Flottans Män en väletablerad förening i vår stad.Inte mindre äntre gånger har vi fått vara värdar för Flottans Mäns Riksårsmöte. Vi har gjort oss välkända som som skickliga organisatörer och Riks vill gärna att vi tar på oss arrangemangskap flera gånger. Vi har tagit hand om åtskilliga av Flottans fartyg som besökt vår stad.Men framtiden ser kanske inte så väldigt ljus ut. Vi blir allt äldre och Marinen som rekryteringsbas krymper snabbt. När den allmänna värnplikten avskaffades så försvann ett stort underlag för rekrytering.  Men vi håller ställningarna. Kraven att bli medlem har förenklats och vi tar in fler än än vad som lämnar.Vi har ett aktivt sångarlag som gör förtjänstfull PR, för vår verksamhet. Så vi ser framtiden an med tillförsikt.

person   Christer Warfvinge författare 

 person  Bo Nord  Redaktör.