Enklast att kontakta föreningen är genom mail

akerevelj@hotmail.com


Vill du i stället kontakta oss via telefon 
Åke Revelj                      079-34114 26 alt.  070-65 31107