Välkommen till Flottans Män

VÄSTERVIK

Vi träffas en gång i månaden i vår Klubblokal (MARINSTUGAN) och utbyter tankar om sjömanslivet både i Marinen och handelflottan. Vi har även inbjudna gäster som pratar om aktuella ämnen.

För att uppfylla kraven för medlemskap fordras att du tjänstgjort i Flottan eller fortfarande tjänstgör som värnpliktig eller anställd; menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse. Ett starkt intresse och engagemang för marinen kan också meritera.

Marinstugan

Välkommen med intresse anmälan till vår ordförande Åke Revelj 079-341426 alt. 0706531107 

 

 Ja, jag vill bli medlem i Flottans Män Västervik:Fortfarande aktiv: