Minnesstenen vid Västerviks Museum

En minnessten har suttit monterad på gaveln till Västerviks museum. Stenen togs bort i samband med att fasaden renoverades. Olof Nimhed, chef för museet överlät till Flottans Män i Västervik att välja ny plats för minnesstenen. Eftersom Flottans Män skulle få besök av marininspektören, konteramiralen Jan Thörnqvist den 18 december, tillfrågade vi densamme att återinviga minnesstenen och svaret blev ”Ja, en hedersbetygelse för mig”.
Detta är upprinnelsen till en mycket vacker och andaktsfull ceremoni. Kvällen den 18 december var upplyst av Västerviks ljus som återkastades av snön runt museet. Minnesstenen placerades på berghällen framför ankaret, som redan finns där. Minnesstenen är för dem som fann sin grav under första och andra världskriget. Anhöriga till sjömän har minnesstenen som enda plats att sörja vid och att minnas sina saknade familjemedlemmar.
Konteramiral Jan Thörnqvist höll ett högtidligt tal till de sjömän som tjänstgjorde ombord på de fartyg som deltog i dessa två krig, från både marinens och handelsflottans sida. Flottans Mäns sångarlag sjöng ”Hem det bär”. Efter avtäckelsen höll vår kaplan Mariett Ädel-Skiöld en betraktelse över dem som förlorats till havs. Flottans Mäns sångarlag sjöng ”Närmare Gud till Dig”. Sven-Erik Jacobsson blåste tapto och därefter ”Il Silenzio”. Till minne av de omkomna hölls en tyst minut. Efter ceremonin tändes ljus för omkomna kamrater, tillsammans med dem som förlorat anhöriga under krigen. Marschaller var utplacerade runt hela ceremoniplatsen, detta gav en effektfull inramning av platsen där minnesstenen placerats. ”Ni kunde inte ha valt en bättre plats än denna för minnesstenen och ceremonin” var konteramiral Jan Thörnqvist avslutande ord när han såg utsikten mot Västervik.
Efter högtiden inbjöds det till informationsmöte i museets stora sal. Där hälsade Olof Nimhed välkommen till museet och tackade för att vi fått uppleva en sådan stämningsfull ceremoni vid återinvigningen av minnesstenen.
Därefter gavs ord och bild till marininspektören som informerade om Marinen idag och i morgon. Ett givande program för oss som legat i ”malpåse” en ganska lång tid. Tekniken har ju tagit en hög fart sedan allt gick med handkraft, det har varit ”full speed ahead” inom alla områden. Efter mötet förhalade vi till vår Marinstuga, som ligger granne med museet, ett långt stenkast så här i snötider. I stugan väntade vår klubbmästare Åke Revelj med en rykande varm fisksoppa med alla tillbehör. Alla lät sig väl smaka från ”amiral till korpral” som det står i ”Klart till drabbning” (nu fick jag in lite nostalgi här).
Resten av kvällen förflöt som sig bör i en mäss, vad mer kunde vi önska än denna trevliga avslutning på en sådan begiven kväll. Vi Flottans Män i Västervik tackar konteramiral Jan Thörnqvist och hans adjutant kapten
Anders Lüts genom Bo Nord, sekreterare i FM.