fml

 Kamratföreningen

Flottans män i Västerås

Grundad 1938

  

Kontakter                            Telefon

Marinlokalen  (under möten)                0735-87 79 29

Ordförande Tommy Blomqvist      070 768 61 10
epost:bmk.b@tele2.se

Sekreterare Erik Arvidsson             070 776 19 13
epost:erik.samuel65@gmail.com 

Kassör Börje Bäckman                    0705 10 94 65
epost:borje.backman@me.com

Postadress: Slakterigatan 10, 721 32 Västerås.

E-post:     vasteras@flottansman.se          hemsida:  www.flottansman.se/Vasteras 

bankgiro: 600-8866                  


                           PROGRAM för 2018

Veckomöten har vi varje helgfri onsdag kl. 18:00 i Marinlokalen.

Särskilda program samt utflykter annonseras i lokalen, vår Webb-sida, i VLT aktuell dag på ”Idag-spalten-Föreningar”, samt till medlemmar med epost.

Ärtmiddagar: 21/3, 27/10

Styrelsemöte hålls kl. 17,00 den 21 mars, 9 maj, 22 aug. 24 okt. och 16 jan. 2017.

Xtra möten och fester, vanligtvis lördagar kl. 14 i Marinlokalen

20-22 maj      Riksårsmöte Tallink Silja Lines M/S Baltic Queen till Tallin
16 maj          KM-Luftvapen *)
 6 juni           Nationaldagsfirande, kaffe och tårta *)
15 aug.         Grillkväll  *)
 8 sep.          5-kamp Nynäshamn *)
 6 nov           Gustav Adolf-vesper Strömsholm slott *)
 8 dec.          Luciamöte m jultallrik. *)
 2 feb. 2018  Årsmöte med förtäring *)

*) = anmälan till måltiderna/aktiviteter på lista i lokalen senast onsdag före mötet eller till kassören Börje Bäckman epost: borje.backman@me.com alt tel 070 510 94 65