ÅRSBERÄTTELSE  2017
För
  Kamratföreningen   Flottans Män, Västerås

Styrelsen har under året bestått av :
Tommy Blomqvist,   ordförande        ( vald för 2016-2017 )
Curt Stockselius,      vice ordf.          ( vald för 2015-2018 )
Börje Bäckman,       kassör              ( vald för 2016-2017 )
Erik Arvidsson         sekreterare       ( vald för 2015-2018 )

Per-Owe Andersson, ledamot           ( vald för 2017 )
Stieg Andersson,      ledamot           ( vald för 2017 )

Bengt Larsson         suppleant         (vald för 2017)                                                    Anders Mark           suppleant         (vald för 2017)

Börje Bäckman       klubbmästare    ( vald för 2017 )                                                  Curt Stockselius     klubbmästare    ( vald för 2017 )

Mats Nordlander,    revisor              ( vald för 2017-2018 )
Stig Å Andersson    revisor              ( vald för 2017-2018 )


Valberedning: Enligt tidigare beslut skall årsmötet utgöra valberedning.

Styrelsen: Har haft 6 ordinarie protokollförda möten och 1 extra protokollfört styreslemöte.

Medlemmar: Vid årets utgång hade föreningen 62 medlemmar

Möten: 
Föreningen hade årsmöte den 3 feb.
Vi firade traditionsenligt  nationaldagen i klubblokalen med kaffe och tårta.
Höstens upptaktsmöte med grillfest avhölls i Borgåsunds Båtklubbs  hemmahamn. 
Vid luciamötet i dec avnjöts ett välsmakande  julbord och företogs sedvanlig tomteletning.
Bengt Larsson berättade med inlevelse om hur vår egen tomte formats under århundranden till det den är idag. Illusionisten Dr. H. bjöd även på en magisk föreställning.
Vid ärtsoppsmiddagen den 29 oktober berättade Magnus Leuchovius och visade film och bilder om sitt deltagande i resan med Koggen Roter Tuefel till Åland tur och retur. Det förekom också tävling och lotteri vid middagen.

Vid årets luftvapenskytte-tävling bjöds på “bubbel” och varm korv m bröd. Bäste skytt var Mats Nordlander med Börje Bäckman som god tvåa.
      
Studiebesök:
24 maj , studiebesök på Koggen Roter Tuefel förtöjd vid Frösåkers Brygga. (se även under Västerås Historiska Skeppsmuseum (VHS).

Onsdagsträffarna: Vid onsdagsträffarnas trivsamma fikastunder har vi hört många berättelser. Den 15 febr berättade Bengt Larsson om sin attackdykarutbildning i Flottan under 50-talet. En allt igenom hård o krävande utbildning. Den 15 mars gästades vi av f d fältflygaren Jan Erik Mood som höll ett intressant föredrag om sin karriär som flygare av såväl Draken som Viggen. Vid 2 tillfällen under våren visades film om Jagaren Halland.
Den 18 oktober gästades föreningen av en företrädare för polisväsendet, som berättade om sin erfarenhet från narkotikahandeln i Stockholm, främst från den s k ”Plattan”. 

Kyrkobesök: Den 6 november, Gustav Adolfsdagen, deltog vi vid Vespern i Strömsholms slottskapell, där bla kammarkören Cantamus med instrumentalister under ledning av Ellinor Carlsson medverkade. Efter Vespern drack vi kaffe och intog Gustav Adolf – bakelse. Bengt Larsson berättade om Martin Luther, reformationen, Gustav Adolf, religionskrigen och drottning Kristinas konvertering till katolicismen och hennes flykt till Rom.
Västerås Historiska Skeppsmuseum: Flera medlemmar i föreningen har på olika sätt deltagit i verksamheten i Frösåker. Det har varit arbete med koggen Roter Teufel, kopian av det gamla sjörövarfartyget från 1400-talet. Föreningen har bidragit med underhållsarbete. Fartyget gjorde under sommaren sin jungfruresa till Åland och under den 14 dagar långa resan Frösåkers Brygga-Åland och åter, tjänstgjorde Magnus Leuchovius som kock. Fartyget hade totalt 18 mans besättning.
Riksårsmötet: Vid 2017 års Riksårsmöte ombord på Stena Scandinavica, Göteborg –Kiel 7-9 maj, deltog ordförande Tommy Blomqvist och Stieg Andersson. Stieg valdes in som ersättare i styrelsen för Krister Hansén för åren 2017-2018.
Utmärkelser: Börje Bäckman tilldelades officiellt vid riksårsmötet ankarmedalj i silver, för sina insatser för Flottans Män. (Medaljen överlämnades vid ett annat tillfälle)
Region Mitt: Stieg Andersson har deltagit vid 2 regionmöte och vid mötet i september deltog också Erik Arvidsson.
Årets 5-kamp gick av stapeln i Haninge. Från FM Västerås, deltog Tommy Blomqvist, Börje Bäckman och Stieg Andersson. Segraren av årets 5-kamp blev Nynäshamn.

Riksförbundet: Stieg Andersson, deltog vid FM:s förbundsstyrelsemöte den 15 november 2017.
SMKR/VÄRDFÖRBAND: Tommy Blomqvist, Börje Bäckman, Stieg Andersson deltar den 13 oktober i ett samverkansmöte med kamratföreningar knutna till LedR o LSS i Enköping.
Den 7 november deltog Tommy Blomqivst och Erik Arvidsson i ett kamratföreningsmöte för kamratföreningar i SMKR Mellersta Regionen, på Ledningsregementet i Enköping. Flottans Män Karlskrona har nyligen slutit avtal med Marinbasen, ett sk värdförbandsavtal och fler lokalavdelningar inom FM är på tur att få liknande avtal, vilket förhoppningsvis kommer att ske för FM Västerås under första eller andra kvartalet 2018. Det får anses vara en fördel för föreningen, framförallt av ekonomiska skäl.
Ekonomi: Föreningens ekonomiska ställning framgår av rapport. Årsavgiften för 2017 har varit 400 kr/medlem.
Lokalt samarbete: Vi erbjuder sjöräddningen, segelsällskapet AROS och övriga båtklubbar att använda vår lokal för styrelsemöte. (mot vissa krav)
Tidningen Flottans Män: Tidningen läggs ut på 3 bibliotek i Västerås. Vi har mycket goda relationer med hyresvärd och övriga hyresgäster i fastigheten. Vi har i tidningen nr4/2017, från Flottans Män Västerås, dels notis om Roter Teufels resa till Åland och dels om firandet av Vesper. Vi hade också en kort notis med foto på VLT:s föreningssida om vårt julfirande.
Till sist: Tack till alla som hjälpt till vid våra olika arrangemang.

Västerås den 3 februari 2018


 Erik Arvidsson/sekreterare                 Tommy Blomqvist/ordförande