STYRELSEN

Detta är styrelsen som valdes vid årsmötet 2021
 

Ledamot

Jan Steinbach

0340-674022, 0706 322446

jan.steinbach@seaside.seLedamot

Karl-Henrik Weddig

0340-10990, 0706 867071

khweddig@gmail.com


Klubbmästare

Bengt Asterling

0340-16703, 0704 926856

bengtasterling@gmail.comKassör

Per-Olov Turesson

0340-18903, 0720 451355

pello40@live.se

 

Sekreterare

Pär Karlsson

0706 359103

par.av.karlsson@gmail.comLedamot

Lennart Björnerhag

0739 441807

l.bjarnerhag@0utlook.com   

Ledamot
Gunnar Dahlberg

0340-13429, 0703 434167
gunnardahlberg@hotmail.com

 

Suppleant

Lars Kohlström
0340-650043, 0708 505274

 

 

Suppleant

Rena Buchert

0768 443838

renabuchert@outlook.com