/uploads/varberg/Flottans Män.rtf 

KORT HISTORIK

 

Med stöd av FM-avdelningarna i Halmstad och Borås bildades FM-Varberg den 18 maj 1949. (Den 19:e i

ordningen av nuvarande 27 lokalföreningar) Till avdelningens förste ordförande valdes den välkände bussdirektören Ernst Trulsson. Under det första året blev 13 medlemmar anslutna.

Enligt dåtidens organisation var föreningen i Stockholm (bildad 1935) helt styrande över de lokala avdelningarna. Under de första åren erlade Varberg 1 kr och 75 öre per medlem och år till huvudföreningen. Den första uppgiften som vår avdelning ställdes inför var, att Stockholm uppmanade samtliga avdelningar i landet att genomföra "beredskapens dag vid flottan till minne av beredskapens intagande i början av september 1939". Avdelningen i Halmstad hälsade Varbergarna välkomna för att fira dagen, med gemensam middag, till en kostnad av 6 kronor. Det var fortfarande ransonering på kaffe (till 1951) så varje deltagare uppmanades att ta med sig en matsked av varan. I början av 1980-talet skedde en organisatorisk förändring, vilket innebar att avdelningarna blev självständiga lokalföreningar, med ett riksförbund i Stockholm.

 Den 12 februari 1972 bildades Damklubben Tärnan, i mening att praktiskt och ekonomiskt stödja FM-Varberg vid sammankomster av skilda slag. ÅR 1980 fick föreningen en egen flagga, med bokstäverna FM och ankare i gult på heraldiskt blå och Varbergs stadsvapen.

Gamla Tullhuset i Varberg där vi har vår lokal

 

Flottans män                     Org.nr                         Bankgiro

Otto Torells gata 3            849600-8080              5034-1551