MARINSTUGAN

Vi är en av hyresgästerna i Varbergs gamla tullhus. En historisk byggnad från 1883 som ligger vid gamla hamnen, kallbadhuset och Varbergs fästning. Vi finns bakom de tre fönstren som syns överst till höger. Vi kallar vår lokal för Marinstugan, den innehåller ett rymligt kök, ett stort samlingsrum och ett lite mindre rum.

Gamla Tullhuset

Det vackra Tullhuset i Varbergs hamn har haft en central betydelse för staden, i 130 år bedrevs Tullverksamhet. Tullhuset byggdes 1883 och ligger i den äldsta, södra delen av hamnen. Byggnaden omges av två andra, för Varberg, karaktäristiska riktmärken – Börjessonska stenmagasinet och Kallbadhuset.
Kommunens hamnkontor och föreningen Flottans män bedriver idag verksamhet i huset och för på så vis den maritima traditionen vidare. Även Varbergs Fastighets AB har sin verksamhet här. På vindsvåningen huserar Campus Varberg.
Byggnaden har högt kulturhistoriskt värde avseende bland annat arkitektur- och samhällshistoria. Den har också ett stort värde för Varbergs identitet som hamn- och handelsstad. Varbergs Fastighets AB har ägt och förvaltat huset sedan januari 2017.