KONTAKTER FLOTTANS MÄN VARBERG

 Valberedning

 Manne Österberg sammankallande
 Tel.  073 407 3047
 Mail: 0340676333@telia.com

 Åke Andreasson ledamot
 Tel. 0340-651860, 070 828 5539
 Mail: akeasson33@gmail.com

 Övriga kontakter
 Se Styrelse

Här finns namn mailadresser och tfn-nummer. Ta kontakt skriftligt eller muntligt.

Hemsida

Karl-Henrik Weddig är ansvarig för hemsidan se Styrelse