Planering för året 2020

Det blev inte som vi tänkt oss. Det otäcka Coronaviruset gjorde att vi fick ställa in det mesta.
Ett styrelsemöte, en skeppskväll och två lördagskaffe under första halvåret, resten frös inne. Årsmötet kunde vi hålla 27 februari trots att virusvarningarna började dyka upp. 
Hur det blir under andra halvåret står skrivet i stjärnorna.
Som ansvarsfulla medborgare i Konungariket Sverige lyder vi vad myndigheterna föreskiver. Det är vi vana vid ända sedan statsapparaten började organseras på 16-hundratalet och det ändrar vi inte på bara för att vi kommit in i 21:a århundradet.
Folkhälsomyndighetens stopp för all föreningsverksamhet gäller från 1 april fram till 31 december om inte annat angives.
Senaste uppgiften är att det kanske börjar lätta lite grand.
Är det början på slutet eller är det slutet på början?