Till Styrelse för Flottans Män Trelleborg 2018 till 2019 har följande personer valts av årsmötet 2018 och konstituerats av styrelsen:

Göte Lindberg, ordförande 070 840 1844 gote.lindberg@outlook.com

Maths Witt, vice ordförande 073 418 8625 maths.witt@kockum.se

Veiko Bern, sekreterare 070 853 8263  v.bern@bredband.net

Sonny Spurr, skattmästare material & lokalansv. 0733 648045 sonny.spurr@gmail.com

Jonny Svenning, klubbmästare & läckerhetsansvarig 070 950 3206 karin.svenning03@gmail.com

Ronny Trulsson, 0410 334 080 0410334080@telia.com

Bengt Grip, 0410 448 47 bengt_grip@hotmail.com

Lanny Göransson, Medl.reg o hemsida, 0410 330 195, lanny@sinoscan.se 

Styrelsesuppleanter

Bengt Åkesson, styrelsesuppleant 0410 418 32

Jan Ohlsén, styrelsesuppleant  0410 173 39 jan.ohlsen@telia.com

Revisorer

Per-Erik Johansson, 0410 711 745 paje@mbox301.swipnet.se

Thomas Olsson, 0410 334 76 thomasgohlsson@gmail.com

Kenneth Jönsson revisorsuppleant 0739 140 310 kenneth.a.jonsson@mil.se

Valberedning

Bo Pettersson, 0737 814 581 bosseg.pettersson@hotmail.se

Bertil Burheim, 0410 334 696 bertil.burheim@hotmail.se

Kalle Malmberg, 0410 187 35

Jörgen Rosander, valberedningsuppleant

Medlemsregister

Medlemmarna uppmanas att lämna nya adresser, tel.nr och ev. E-mail adresser till 

Lanny Göransson 0410 330 195 lanny@sinoscan.se

Sidan uppdaterad 2018-10-09